•Νot a diet… A lifestyle

•Not for him… For me

•Not for a day… for everyday

•Not to feel good in a dress…

But to feel good in my skin

•Not for the beach…

but for my mind

•Not for a competition…

But for the competition, I have created

For myself

By myself

To become a better version of my self

Every Single Day

#keepup fit strong healthy happy

#forabetteryou

The following two tabs change content below.
Κατερίνα Λάσπα
Τα πάντα γύρω μου είναι εικόνα, πληροφορία, συναίσθημα, ερέθισμα και έχουν την δική τους ιδιαίτερη σημασία, KeepUp for a better U!