Συντάκτης: Κατερίνα Λάσπα

Τα πάντα γύρω μου είναι εικόνα, πληροφορία, συναίσθημα, ερέθισμα και έχουν την δική τους ιδιαίτερη σημασία, KeepUp for a better U!