Συντάκτης: Salonika Tales

Είμαστε οι Μαρία, Εύη και Ευγενία, ζούμε και bog-άρουμε με έμπνευση την Θεσσαλονικιότικη καθημερινότητα μας.